100 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

W październiku 1919 generałowi  Józefowi Hallerowi powierzono dowództwo Frontu Pomorskiego, którego zadaniem było pokojowe odzyskanie ziem Pomorza. Zgodnie z planem przejmowania ziem pomorskich pierwszym miastem, które wróciło do Polski, był Toruń. Kolejne miejscowości przejmowano od wycofujących się wojsk niemieckich do  11 lutego 1920. Mimo kilku prób stawiania oporu zbrojnego i sabotażu, odzyskiwanie ziem pomorskich przebiegało bez większych zakłóceń. 10 lutego 1920 generał Józef Haller, Stanisław Wojciechowski (minister spraw wewnętrznych) oraz nowa administracja Województwa Pomorskiego przybyli do Pucka, gdzie odbyły się  symboliczne zaślubiny Polski z Bałtykiem. Symbolem tych zaślubin były dwie platynowe obrączki, które generał otrzymał od mieszkańców Gdańska. Jedną z  nich wrzucił do morza, drugą natomiast włożył na palec i nosił ją aż do śmierci w 1960 roku. Dziś znajduje się ona  w Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego przy bazylice licheńskiej.

Z okazji setnej rocznicy zaślubin z morzem i powrotu Pomorza do Polski  w szkolnej auli odbył się uroczysty apel poświęcony temu wydarzeniu. Uczniowie obejrzeli spektakl, który przypomniał najważniejsze wydarzenia naszej historii od odzyskania niepodległości po zaślubiny z morzem. Relacje z historii były przeplatane patriotycznymi pieśniami i poezją. Tego dnia obowiązywał strój galowy.

apel w budynku przy ul. Sobieskiego dla uczniów klas VI-VIII

apel w budynku na os. 1000 -lecia dla uczniów klas IV-V