Dzień Patrona Szkoły 

 w klasach młodszych 

W życiu każdej szkoły raz do roku następuje uroczysty moment, którym jest Dzień Patrona.

Z tej okazji uczniowie klas drugich oraz trzecich wzięli  udział w uroczystym apelu, który został przygotowany przez klasy II E oraz III C. Mali aktorzy przedstawili historię wielkiego Polaka, patrona naszej szkoły, jakim był Generał Józef Wybicki.

Życzenia dla Patrona

Z tej okazji klasy młodsze złożyły życzenia gen. Józefowi Wybickiemu.

Ten zaskakujący projekt został zrealizowany, aby utrwalić pamięć o patronie szkoły. Dzieci jak co roku czekają na dzień swoich urodzin. To dla nich wyjątkowe chwile pełne pozytywnych emocji. Dlatego też uczniowie szkoły podstawowej postanowili złożyć życzenia urodzinowe również swojemu patronowi.

klasy IV-VI

„Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.”

To właśnie tymi słowami generał Józef Wybicki – patron naszej szkoły –

zachęcił żołnierzy Legionów Polskich do walki o ojczyznę.

Polska była wówczas pod zaborami, zniknęła z mapy Europy na 123 lata.
Wielu Polaków walczyło o Polskę oraz o naszą niepodległość.

Józef Wybicki ułożył słowa do popularnej melodii. W ten sposób Pieśń Legionów Polskich zwana obecnie „Mazurkiem Dąbrowskiego” stała się hymnem narodowym w 1927 r.

Dzień Patrona Szkoły to ważny dzień dla każdego ucznia i nauczyciela naszej szkoły. Uczniowie pełnili honorowe warty oraz uczestniczyli w apelu poświęconym Józefowi Wybickiemu, który przygotowali uczniowie z klas IVA i VIB pod czujnym okiem pań: Lucyny Bieszke, Aleksandry Kosmali  i Beaty Fokcińskiej.

A słowa hymnu szkoły jasno wskazują kolejnym, nowym pokoleniom czym mają się kierować w swoim życiu: „… żyć jak Wybicki – naszym marzeniem”.

klasy VII-VIII

29 września 1747 w Będominie   urodził się patron naszej szkoły generał Józef Rufin Wybicki herbu Rogala – polski pisarz i polityk, autor słów do  Pieśni Legionów Polskich we Włoszech , która stała się polskim hymnem narodowym. W ramach obchodów rocznicy urodzin generała uczniowie pełnili honorowe warty przy Jego portrecie, a w szkolnej auli odbył się finał konkursu wiedzy o patronie szkoły. Finaliści  wcielili się w postać generała Wybickiego i wygłosili przemówienie adresowane do legionistów i zagrzewające ich do walki o niepodległość Rzeczpospolitej. Uczniowie zgromadzeni w szkolnej auli obejrzeli również prezentację na temat życia i twórczości generała Józefa Wybickiego.

WARTY HONOROWE – klasy II-VIII