19.02.2020 DZIEŃ PROFILAKTYKI w SP 9

W dn.19 lutego  2020 r.  w szkole odbył się Dzień Profilaktyki. Z okazji obchodów, tego dnia każdy wychowawca przeprowadził  w swojej klasie lekcję profilaktyczną na temat „ profilaktyki uzależnień”. Następnie  uczniowie klas młodszych I-III wykonywali prace plastyczne dowolną techniką na temat uzależnień.

Uczniowie klas starszych na zajęciach wspólnie z wychowawcą przygotowali plakat o tematyce – 10 zasad zdrowego życia z zakresu

* Klasy IV -profilaktyki palenia papierosów ,

* Klasy V – profilaktyka bezpiecznego Internetu , przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.

Dla uczniów klas IV i V  przeprowadzono Quiz z wiedzy o tematyce profilaktyki  uzależnień . Uczniowie z każdej klasy prezentowali swoje plakaty , omawiając zawarte w nich treści .                                                                         Podsumowując Dzień Profilaktyki :                           

*Wyróżnienia za prace plastyczne na poziomie kl: I-III otrzymała

klasa III c  i  klasa III d

*W kategorii Plakat i prezentacja

Klasy IV  * 1miejsce  kl .IVa * 2 miejsce  kl. IVc * 3 miejsce kl. IV b

Klasy V  * 1miejsce  kl .V b * 2 miejsce  kl. Vg  * 3 miejsce kl. Vf                              

* W kategorii  Quiz  z wiedzy o  tematyce profilaktyki  uzależnień

Klasy IV  * 1miejsce  kl .IV b *  2 miejsce  kl. IVc  * 3 miejsce kl. IV a

Klasy V  * 1miejsce  kl .V f  * 2 miejsce  kl. Vg  * 3 miejsce kl. Ve

Nagrodzeni uczniowie otrzymali drobne nagrody, dziękujemy za uczestnictwo   i wspólną zabawę.