Dar Rady Rodziców

21.09.2020 Rada Rodziców przekazała szkole 1000 maseczek jednorazowych do użytku dla dzieci, których maseczka uległa zniszczeniu podczas bycia w szkole. Maseczki zostały zakupione z pieniędzy uzbieranych na loteriach fantowych …..

Apele porządkowe

Od 7-12 września odbyły się apele porządkowe dla klas II-VIII. Pani Dyrektor przypomniała procedury obowiązujące w naszej szkole w związku z pandemią Covid-19. Musimy  pamiętać o zasłanianiu nosa i ust oraz częstym myciu rąk  i dezynfekcji.