Apel z okazji Tygodnia Bibliotek

11 maja 2018 r. z okazji Tygodnia Bibliotek odbył się apel dla uczniów klas IV, V i młodszych, którego tematem była „Rozprawa nad książką”. Widzowie „zostali przeniesieni” na salę sądową, gdzie uczniowie ubrani w togi uczestniczyli w rozprawie sądowej. Oskarżona była książka. Prokurator wysuwał celne argumenty i opierał się na relacjach swoich świadków: komputera, czy płyty CD. Obrońca książki powołał na świadków: panią bibliotekarkę i dzieci, a na końcu wygłosił mowę końcową, w której wymienił walory książki. Po naradzie sędzia wydał wyrok, który był  korzystny dla książki.

Po występie widzowie mieli możliwość obejrzenia zdjęć zgłoszonych do szkolnego konkurs fotograficznego „Książka i ja”, a uczestnicy konkursu  otrzymali wyróżnienia, dyplomy i nagrody.