Apele podsumowujące I półrocze kl. 6-8

Za nami pierwsze półrocze roku szkolnego. Wiele się działo podczas tych kilku miesięcy. Część uczniów naprawdę ciężko pracowała i osiągnęła wysokie wyniki w nauce, sporcie i różnorodnych konkursach, dlatego też w czwartek 6 lutego odbyły się apele podsumowujące sukcesy naszych uczniów. Dyrektor Olga Tomaszewska przedstawiła tych, którzy uzyskali stypendium za bardzo wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Nagrodziła również tych uczniów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4.75. W gronie wyróżnionych znaleźli się też uczniowie, którzy reprezentowali nas w konkursach kuratoryjnych i przedmiotowych. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli  członkowie szkolnego chóru, który swoimi sukcesami (w tym na arenie międzynarodowej) przyniósł nam wiele radości i dumy. Po wyróżnieniach przyszła kolej na  Samorząd Uczniowski, który  przedstawił sprawozdanie ze swoich działań w pierwszym półroczu wręczając nagrody za sukcesy w szkolnych konkursach. Należy dodać, że wybrani przez szkolną społeczność przedstawiciele wraz z opiekunami zorganizowali wiele przedsięwzięć  i konkursów o różnorodnym charakterze. Były więc akcje charytatywne, konkursy klasowe i indywidualne oraz wesołe dni, takie, jak np. Dzień Piżamy. Dodajmy, że  drugie półrocze zapowiada się równie atrakcyjnie. Na zakończenie dyrektor Olga Tomaszewska pogratulowała klasom szóstym średniego wyniku ocen, zachęciła klasy siódme do jeszcze większego wysiłku w nauce, a klasom ósmym przypomniała o czekającym ich sprawdzianie ośmioklasisty i działaniach szkoły zmierzających do osiągnięcia jak najlepszego wyniku.