Apele podsumowujące osiągnięcia uczniów

W obu budynkach Szkoły Podstawowej nr 9 odbyły się coroczne apele podsumowujące wyniki w nauce, konkursach i zachowaniu. Wielu uczniów odebrało nagrody i dyplomy. Jak co roku, nagrody przyznawano zarówno indywidualnie, jak i całym klasom, w zależności od kategorii.
Gorąco oklaskiwano nagrodzonych uczniów. Całoroczna, wytężona praca nigdy u nas nie idzie na marne.
Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym, jeszcze raz gratulujemy!