Apele porządkowe

W środę 8 września 2021 r. w szkolnej auli odbyły się apele dla klas siódmych i ósmych, podczas których wicedyrektor  p. Wojciech Kurowski przypomniał regulamin porządkowy obowiązujący w szkole, w tym  podstawowe zasady kultury osobistej, jakich wymaga się od uczniów naszej placówki. Szczególną uwagę zwrócono na procedury związane z Covid-19, których należy przestrzegać zarówno w klasach jak i  we wspólnej przestrzeni szkoły.