Biblioteczny konkurs plastyczny PORTRET MISIA dla klas 0 – 1

Cele:
– promowanie czytelnictwa
– rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności
– rozwijanie zdolności plastycznych
– promocja Światowego Dnia Pluszowego Misia

Regulamin konkursu:
– konkurs skierowany jest do dzieci z klas 0 oraz klas 1
– tematem konkursu jest portret misia – bohaterem może być pluszowa zabawka, postać z
książki, bajki lub filmu dla dzieci np.Uszatek, Paddington, Kubuś Puchatek, Miś w dużym niebieskim domku itp.
– prace należy wykonać na formacie A4 dowolną techniką plastyczną
– każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką(imię i nazwisko dziecka, klasa)

Kryteria oceny prac:
– pomysłowość w ujęciu tematu
– walory artystyczne
– wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
– samodzielność w wykonywaniu pracy

Termin oddawania prac: 20 listopada 2018 do biblioteki szkolnej(prace może dostarczyć wychowawca klasy)

Rozstrzygnięcie konkursu: 21-23 listopada 2018.Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce ściennej przed biblioteką szkolną. Wystawa prac na parterze szkoły przy wejściu głównym oraz na gazetkach bibliotecznych
Wręczenie nagród zwycięzcom na najbliższym apelu dla klas młodszych.

Organizator konkursu: biblioteka szkolna