WSTRZYMANIE REKRUTACJI

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa z dniem 24.03.2020 r. zawiesza się czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa. Czytaj więcej…