Apele podsumowujące

Przed zakończeniem roku szkolnego 2016/2017 odbyły się apele na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach, w których będziemy przebywać podczas wakacji letnich. Podczas apeli nastąpiło podsumowanie wyników w nauce poszczególnych klas. Wyróżniono uczniów, którzy osiągnęli średnią 4, 75 Czytaj więcej…