Dar Rady Rodziców

21.09.2020 Rada Rodziców przekazała szkole 1000 maseczek jednorazowych do użytku dla dzieci, których maseczka uległa zniszczeniu podczas bycia w szkole. Maseczki zostały zakupione z pieniędzy uzbieranych na loteriach fantowych …..