Dzień bezpiecznego internetu

7 lutego obchodzimy w naszej szkole DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU.

Zadanie domowe dla Rodziców/ Opiekunów – oglądamy film:

Zadaniem uczniów jest wykonanie prac związanych z powyższym hasłem (oddać wykonane prace nauczycielowi informatyki do dnia 1 lutego 2017 r.): klasy 4 i 5 – wykonują plakat (może być indywidualny lub grupowy, technika dowolna), a klasy 6 – prezentację w programie PowerPoint.

Dodaj komentarz