„Dziewiątka” w Macedonii Północnej

W ramach założeń projektu Erasmus+ „Find my echo in you” realizowanego przez szkołę, nauczycielki Marta Dettlaff i Anna Korzonek wybrały się wraz z uczniami Janem Kiedrowiczem, Dawidem Gapińskim i Krzysztofem Kołodziejem na spotkanie projektowe do Macedonii Północnej. Mobilność w stolicy kraju, Skopje,  odbyła się w dniach 28.02.2022 – 04.03.2022 z udziałem nauczycieli i uczniów z krajów uczestniczących w projekcie – Turcji, Bułgarii i Polski.

Podczas trwającego tydzień spotkania, uczestnicy brali udział w zajęciach zarówno na terenie szkoły jak i poza nim. Znacząca część warsztatów odbywających się w macedońskiej szkole poświęcona była tematowi naszego projektu, czyli empatii, rozwijaniu umiejętności wczucia się w emocje osób, które są w innej sytuacji od naszej. Działania te motywowały uczniów i nauczycieli do komunikowania się ze sobą i doskonalenia swoich umiejętności językowych. Mieliśmy też możliwość przyjrzenia się jak wygląda szkoła w Skopje, jak prowadzone są lekcje i jak wygląda macedoński system edukacyjny.

Mobilność umożliwiła nam również zaznajomienie się z wartościami regionu i odkrywanie dziedzictwa kulturowego tego kraju – zwiedziliśmy stolicę kraju, Skopje wraz ze starym bazarem,  Ochrydę – miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, kanion Matka z jaskiniami.

Spotkanie zaowocowało zawarciem nowych, międzynarodowych przyjaźni, zacieśnił współpracę między szkołami partnerskimi, umożliwił wymianę doświadczeń oraz wzbogacił naszą wiedzę na temat kultury i zwyczajów panujących w innych krajach.