Egzamin klas ósmych

W dniach 16-18 czerwca 2020 roku uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu ośmioklasisty. We wtorek zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego, w środę sprawdzali swoje umiejętności matematyczne, a czwartek był dniem  języka angielskiego. Wszystkie egzaminy zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami i z zachowaniem restrykcji sanitarnych spowodowanych epidemią coronavirusa.