Egzamin zewnętrzny w roku 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

W załącznikach  znajduje się rozporządzenie oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Strona internetowa MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniane są wszystkie najważniejsze informacje.

Załączniki do pobrania:

  1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy
  2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy
  3. Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN