Finał Wojewódzkiego Konkursu „Józef Rufin Wybicki i jego epoka”

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie zorganizowała Wojewódzki Konkurs „Józef Rufin Wybicki j jego epoka”. Inicjatorką  pomysłu była p. dyrektor Olga Tomaszewska. Konkurs zorganizowano z okazji przypadającej w tym roku (2022) dwusetnej rocznicy śmierci Józefa Wybickiego.

Do udziału w konkursie zaproszono szkoły podstawowe województwa pomorskiego. Udział zgłosiły drużyny z 15 szkół. Ostatecznie w konkursie wzięło udział 14 szkół. Były to szkoła z Parchowa, Trzebielina, Włynkówka, Garczegorza, Łebienia, Góry, Częstkowa, Bolszewa, Rumi (SP nr 1 i Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny), Kamnicy, Gostkowa, Wejherowa (SP nr 9 i SP nr 11).  Konkurs składał się z dwóch etapów.

I etap składał się z:

– dwóch testów wiedzy
Uczniowie mogli wcielić się w badaczy, poszukiwaczy, ponieważ nie rozwiązywali testu konkretnego dnia o wyznaczonej porze, tylko mieli czas na znalezienie odpowiedzi na pytania w literaturze przedmiotu i odesłanie ich do wyznaczonego terminu organizatorom.

– zadania graficznego
Drużyny tworzyły pocztówki z okazji uchwalenia roku 2022 rokiem Józefa Wybickiego.

– zadania multimedialnego, które polegało na stworzeniu prezentację na temat 15 wybranych miejsc związanych z Józefem Wybickim.

Do finału zakwalifikowało się 5 drużyn:

  • Rufinowie ze Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie
  • Drużyna Mandarynek z Zespołu Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu
  • Łebieńskie Rufinki z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu
  • Wybitni ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie
  • ToPaKa z 11stki ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie.

 

Patronat honorowy nad konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, a patronat naukowy Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Z ramienia GTN z organizatorami współpracowała pani prof. dr. hab. Irena Kadulska i pan dr Piotr Kąkol, którzy służyli pomocą i radą, a podczas uroczystości finałowej byli m.in. członkami Komisji Konkursowej.

10 marca 2022 r. odbył się w auli Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie II etap konkursu.

W czasie rozgrywek finałowych przedstawiciel każdej  drużyny miał za zadanie wcielić się w postać Józefa Wybickiego i wygłosić mowę zaczynającą się od słów: „Napisałem „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, bo/ ponieważ/dlatego, że”.

Oprócz tego zadania, uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, łączyli imiona z nazwiskami postaci związanych z Józefem Wybickim, odszyfrowywali wiadomość  (zastosowano szyfr Cezara), zamieniali cyfry rzymskie na arabskie i wykonywali zadanie z otrzymanymi w ten sposób datami, a także odpowiadali na pytania związane z życiem i działalnością autora polskiego hymnu.

W Komisji Konkursowej zasiadali: pani prof. dr hab. Irena Kadulska, pan dr Piotr Kąkol (pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego), pani Karolina Czonstke-Świątkowska (pracownik Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego), pani Iwona Damaszke (nauczyciel języka polskiego w SP 9 w Wejherowie) oraz pani Barbara Ziemann (nauczyciel języka polskiego w SP 9 w Wejherowie – przewodnicząca komisji).

Tego dnia oprócz konkursu wiedzy finaliści wzięli udział w Sympozjum młodych znawców Józefa Wybickiego. Słowo wstępne wygłosił pan dr Piotr Kąkol. Następnie przedstawiciel każdej drużyny odczytał referat na wybrany wcześniej temat. Odczytano następujące referaty:

  1. Józef Wybicki – innowator? (Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich w Trzebielinie)
  2. Przywiązanie Józefa Wybickiego do Wielkopolski.( Szkoła Podstawowa w Łebieniu)
  3. Józef Wybicki jako wizytator Komisji Edukacji Narodowej w szkołach wileńskich (Szkoła Podstawowa nr 11 Wejherowo)
  4. Współpraca Józefa Wybickiego z Janem Henrykiem Dąbrowskim. (Szkoła Podstawowa nr 9 Wejherowo)
  5. Józef Wybicki – wędrowiec. (Szkoła Podstawowa w Garczegorzu)

Sympozjum podsumowała pani prof. Irena Kadulska, która jest jednym z najlepszych znawców Józefa Wybickiego.

Podczas tej wspaniałej uroczystości finaliści wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście:

–  wysłuchali  koncertu pianistycznego w wykonaniu pani dr hab. Witosławy Frankowskiej (utwory J. S. Bacha i polonezy) oraz pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego pod dyrekcją pani dr Aleksandry Janus

– obejrzeli sceny z życia Józefa Wybickiego  w oparciu o „Pamiętniki  Józefa Wybickiego”  oraz  taniec z flagami w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w reżyserii pani Barbary Pawłowicz

– oglądali wystawę prac absolwentów szkoły zatytułowaną „Działanie ducha Józefa Wybickiego”.

Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą i zaangażowaniem.

Wyniki konkursu wiedzy – II etapu Wojewódzkiego Konkursu „Józef Wybickie i jego epoka”:

I miejsce – Wybitni ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie

II miejsce – Łebieńskie Rufinki ze Szkoły Podstawowej w Łebieniu

III miejsce – Rufinowie ze Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie

Wyróżnienie – Drużyna Mandarynek ze Szkoły Podstawowej w Garczegorzu oraz
ToPaKa z 11 stki ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie.

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody indywidualne, opiekunowie podziękowania, a każda szkoła sadzonkę dębu, na wzór dębu Wybickiego w Będominie, który będzie żywą
i długowieczną pamiątką obchodów 200 rocznicy śmierci Józefa Wybickiego, Szkoły, które zajęły I, II i III miejsce otrzymały ponadto ufundowane przez Państwa Kadulskich  medale pamiątkowe (I miejsce – z wizerunkiem Józefa Wybickiego, II miejsce – z wizerunkiem Jana Henryka Dąbrowskiego, III miejsce – z wizerunkiem ks. Józefa Poniatowskiego).

Pod koniec uroczystości wszyscy obecni skosztowali tortu, na którym widniał portret Józefa Wybickiego według grafiki absolwentki Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie pani Anny Bach. Grafika z portretem Józefa Wybickiego została wykonana przez panią Annę Bach na tą uroczystość i przekazana na ręce Dyrektora Szkoły – pani Olgi Tomaszewskiej.

Uroczystość prowadzili: pani Izabela Grzenkowicz i pan Wojciech Kurowski.

Dekorację wykonała pani Beata Hinc.

Konkurs zorganizowały panie: Barbara Ziemann i Aleksandra Rohde.