Hubert Gostkowski FINALISTĄ Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

HUBERTOWI NADANO TYTUŁ FINALISTY

Huber Gostkowski z klasy 8f brał udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego  i otrzymał tytuł FINALISTY.

Konkurs składał się z trzech stopni:
I – szkolnego,
II – rejonowego,
III – wojewódzkiego.

Ostatni etap (wojewódzki) odbył się 26 marca 2021 w Gdyni, wzięło w nim udział ponad 100 uczniów z całego naszego województwa.

Cele konkursu:
a) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
b) pobudzanie uczniów do twórczego myślenia oraz rozwijanie
umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
c) wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do podjęcia
nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,
d) przygotowanie uczniów do poszukiwania wiadomości w różnych
źródłach,
e) tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i szkół,
f) promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

GRATULUJEMY!