I miejsce w III POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O JĘZYKU I KULTURZE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

Uczeń klasy 8 Paweł Grzona po udanym wystąpieniu w etapie szkolnym i międzyszkolnym, wziął udział w finale
III POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O JĘZYKU I KULTURZE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ‘SAME LANGUAGE, DIFFERENT CULTURE’

organizowanego przez

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W WEJHEROWIE

Zadaniem, z którym musieli zmierzyć się uczniowie w finałowym etapie powiatowym było stworzenie prezentacji na wcześniej wylosowane tematy, przedstawienie jej równocześnie komentując ustnie kolejne slajdy i zawarte w nich punkty. Ponadto uczestnicy odpowiadali na 3 pytania komisji, związane z tematyką przedstawionej prezentacji. Członkowie Jury Konkursowego, oceniając wystąpienie uczestnika, brali pod uwagę następujące kryteria: wartość merytoryczną prezentacji multimedialnej, wyczerpujące przedstawienie tematu w komentarzu słownym do prezentacji oraz slajdach, stronę artystyczną i techniczną prezentacji multimedialnej, jakość merytoryczną odpowiedzi udzielonych na pytania do prezentacji, wymowę, płynność, poprawność językową i bogactwo językowe komentarza do prezentacji i odpowiedzi.

Uczeń naszej szkoły Paweł Grzona zajął I miejsce!

Gratulujemy!