INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS VIII

W zakładce Klasy VIII – ważne informacje na  bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące ósmoklasistów,m.in.:

  • rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku
  • harmonogram i terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
  • materiały ze szkół ponadpodstawowych – filmiki promocyjne, plakaty, ulotki.