Klasa II c Warsztaty z pierwszej pomocy

Dnia 18 października 2019r. w klasie II „c” odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je Pan Łukasz Maciejewski – wykwalifikowany ratownik medyczny.

Dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Podczas prezentacji multimedialnej poznały zagadnienia związane z bezpieczeństwem, oraz procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę . Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pana ratownika mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczyły układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz resuscytację na fantomach, uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej. Utrwalały numery alarmowe, jak również kolejność podejmowania działań podczas udzielania pomocy. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.

Dziękujemy Panu Łukaszowi Maciejewskiemu