„Koleżeńska ławka”

Uczniowie klasy III  gimnazjum z ogromnym zaangażowaniem pomagają w nauce swoim młodszym koleżankom i kolegom z klasy IV. Zajęcia te odbywają się pod opieką nauczyciela i noszą nazwę „Koleżeńskiej Ławki”.

Miło widzieć jak uczniowie sobie pomagają, jak się od siebie uczą, jak bardzo się starają.