Komunikaty Dyrekcji Szkoły

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

KLASY 0  os 1000-lecia 15

0 a – godz. 9.00 mała sala gimnastyczna
0 b – godz. 11.00 mała sala gimnastyczna
0 c – godz. 13.00 mała sala gimnastyczna

KLASY I  os 1000-lecia 15

I a – godz. 9.00 wejście główne, sala gimnastyczna
I b – godz. 9.15 wejście główne, świetlica
I c – godz. 10.30 wejście główne, sala gimnastyczna
I d – godz. 11.00 wejście główne, świetlica
I e – godz. 12.00 wejście główne, sala gimnastyczna

KLASY II – godzina 11.00 – 12.00  os 1000-lecia 15

II a – wejście boisko s. 64
II b – wejście boisko s. 65
II c – wejście strona zachodnia s. 85
II d – wejście strona zachodnia s. 68
II e – wejście strona zachodnia s. 84

KLASY III – godzina 9.00 – 10.00  os 1000-lecia 15

III a – wejście strona zachodnia s. 85
III b – wejście boisko s. 81
III c – wejście strona zachodnia s. 68
III d – wejście strona zachodnia s. 84
III e – wejście boisko s. 82

KLASY IV- GODZINA 12.30- 14.30    os 1000-lecia 15 

Uczniowie klas IV samodzielnie, bez opiekuna/ rodzica, udają się
na spotkanie z wychowawcą do wyznaczonej sali.

IV A- wejście strona zachodnia sala 100
IV B- wejście strona zachodnia sala 99
IV C- wejście boisko sala 98
IV D- wejście główne  sala 97
IV E- wejście główne  sala 96

KLASY  V- GODZINA 10.00-12.00     os 1000- lecia 15

V A- wejście główne  sala 77
V B- wejście główne  sala 78
V C- wejście boisko sala 91

KLASY VI- GODZINA 9.30- 11.30    os 1000-lecia 15

VI A- wejście strona zachodnia sala 100
VI B- wejście strona zachodnia sala 99
VI C– wejście boisko sala 98
VI D– wejście boisko sala 97
VI E- wejście boisko sala 96
VI F- wejście główne  sala 95
VI G- wejście główne  sala 94

KLASY VII- GODZINA 11.30- 13.30      ul. Sobieskiego 300

VII A- wejście boisko sala 3
VII B- wejście boisko  sala 4
VII C- wejście główne  sala 8
VII D- wejście główne  sala 38
VII E- wejście główne sala 39
VII F- wejście główne sala 44
VII G- wejście boisko sala 20
VII H- wejście boisko sala 21
VII I- wejście boisko sala 33

KLASY VIII- GODZINA 9.00-11.00      ul. Sobieskiego 300

VIII A- wejście główne  sala 20
VIII B- wejście główne  sala 21
VIII C- wejście główne  sala 26
VIII D- wejście boisko sala 30
VIII E- wejście boisko sala 33
VIII F- wejście boisko sala 37

Ogłoszenie

Dnia 17 sierpnia 2020 r. szkoła będzie zamknięta.

Odbiór zaświadczeń z egzaminów kl. VIII

Informuję,że w dniach 31.07 – 04.08.2020 r. w godz. od 9.00 do 13.00 w budynku szkoły przy ul. Sobieskiego 300, należy odbierać zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Zaświadczenia mogą odbierać:
– osobiście uczniowie,
– rodzice uczniów/prawni opiekunowie,
– osoby mające pisemne upoważnienie od
rodziców ucznia, zawierające dane osobowe
wraz z numerem dowodu osobistego osoby
upoważnianej.

Olga Tomaszewska – Dyrektor Szkoły

Wyniki rekrutacji – listy przyjętych

Lista kandydatów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/21

Ogłoszenie

Ze względu na remont sekretariatu w budynku szkoły na os. 1000-lecia PP 15, prosimy o załatwianie wszelkich spraw w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Sobieskiego 300 od dnia 17 lipca 2020 r. do odwołania.

nr telefonu do sekretariatu szkoły przy ul. Sobieskiego 300:   58 672 25 49

POWRÓT