Komunikaty Dyrekcji Szkoły

Odbiór zaświadczeń z egzaminów kl. VIII

Informuję,że w dniach 31.07 – 04.08.2020 r. w godz. od 9.00 do 13.00 w budynku szkoły przy ul. Sobieskiego 300, należy odbierać zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Zaświadczenia mogą odbierać:
– osobiście uczniowie,
– rodzice uczniów/prawni opiekunowie,
– osoby mające pisemne upoważnienie od
rodziców ucznia, zawierające dane osobowe
wraz z numerem dowodu osobistego osoby
upoważnianej.

Olga Tomaszewska – Dyrektor Szkoły

WYNIKI REKRUTACJI – listy przyjętych

Lista kandydatów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/21

OGŁOSZENIE

Ze względu na remont sekretariatu w budynku szkoły na os. 1000-lecia PP 15, prosimy o załatwianie wszelkich spraw w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Sobieskiego 300 od dnia 17 lipca 2020 r. do odwołania.

nr telefonu do sekretariatu szkoły przy ul. Sobieskiego 300:   58 672 25 49

POWRÓT