Konkurs profilaktyczny „Wolni od uzależnień”

W Szkole Podstawowej nr 9 odbył się Konkurs profilaktyczny „Wolni od uzależnień
Konkurs realizowany był w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo -Profilaktycznego.
Adresatami konkursu byli uczniowie klas I -VIII
Celem  konkursu było:
– propagowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień, w tym kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów,
– podniesienie kompetencji uczniów w dziedzinie profilaktyki uzależnień na temat zagrożeń płynących z uzależnień,
– kształtowanie postaw asertywnych wobec zachowań ryzykownych oraz odpowiedzialności  za zdrowie i bezpieczeństwo własne,
– rozwijanie własnej wyobraźni
Po przeprowadzeniu pogadanek w klasach przez specjalistów szkolnych  na temat zdrowego życia, higieny cyfrowej, współczesnych uzależnień wśród dzieci i młodzieży, ich wpływu na zachowanie i sposobów radzenia sobie  z nimi uczniowie klas I-III mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną pod hasłem ,,Żyj zdrowo’’. Uczniowie klas IV – VI wykazać się musieli umiejętnością tworzenia  krzyżówki  o tematyce profilaktycznej pod hasłem ,,Żyj zdrowo-bez uzależnień”, natomiast najstarsi uczniowie musieli wznieść się na wyżyny poezji, albowiem mieli za zadanie napisać wiersz lub fraszkę pod hasłem  ,,Dziękuję, ja się nie truję’’. Do wyboru:
-od komputera,
-od smartphona
-od papierosów
-od alkoholu
-od narkotyków
-od dopalaczy
-od gier komputerowych
-od leków
-od sterydów.

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

Laureatami konkursu zostali :

1.Kategoria: praca plastyczna pod hasłem,, Żyj zdrowo” – klasy 1-3

I miejsce – Julia Grabda 3C

II miejsce – Amelia Tomys 1C

III miejsce-  Miłosz Kica IIA oraz Zuzanna Sokołowska 3C

wyróżnienie: Julia Pander 2A

2. Kategoria: krzyżówka o tematyce profilaktycznej pod hasłem,, Żyj zdrowo bez uzależnień”- klasy 4-6

I miejsce Krystian Rosołowski 5C

II miejsce Nathaniel Domagała 6A

III miejsce Martyna Reszke 4D

wyróżnienie: Krzysztof Lietzau 4D

3.Kategoria: wiersz pod hasłem przewodnim ,,Dziękuję ja się nie truję”- klasy 7-8

I miejsce Alicja Kruza 8E

II miejsce Zuzanna Lesnau 8F

III miejsce Weronika Dargacz 7D oraz Oliwia Duda 7D

wyróżnienie: Roksana Jelińska 8D oraz Amanda Kruza 8E

Na laureatów konkursu czekają   pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe

Dziękujemy uczniom  klasy  IV C za przygotowanie gry interaktywnej o zdrowym stylu życia, używkach i asertywności. Zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w grze – link. Życzymy udanej zabawy!!!!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich zdolności.

Zespół Wychowawczy