KONKURS PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Dnia 06.04. 2022r. odbył się w naszej szkole konkurs profilaktyki uzależnień. Celem konkursu było ukazanie problematyki uzależnień od np. alkoholu, dopalaczy, nikotyny; promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych oraz poszukiwania twórczych form wyrazu. Udział w nim wzięli uczniowie klas VII, którzy musieli przygotować ulotkę z hasłem promującym zdrowy styl życia wolny od uzależnień oraz uczniowie klas VIII, których zadaniem było przygotowanie krótkiego 2 minutowego spotted’u, prezentacji bądź filmiku. Dodatkowo przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w konkursie wiedzy o profilaktyce uzależnień, który zorganizowano tego samego dnia na auli w naszej szkole.

Wyniki konkursu wiedzy o profilaktyce uzależnień:

klasy 7:
I miejsce-7G
II miejsce – 7H
III miejsce – 7C

klasy 8:
I miejsce -8B
II miejsce – 8F
III miejsce – 8H

Organizatorem konkursu był zespół wychowawczy.

Prowadzące konkurs: Beata Szałaj oraz Agnieszka Peplińska-Karda