Konkurs

Biblioteka szkolna organizuje konkurs na logo biblioteki. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem (dostępny również w bibliotece szkolnej) i aktywnego uczestnictwa.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO BIBLIOTEKI

Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie.
Jego celem jest wyłonienie najlepszego znaku identyfikacji graficznej (logo)
dla biblioteki.
Projekt logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania, np. jako znak umieszczany na szeroko rozumianych materiałach korespondencyjnych i promocyjnych biblioteki.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie.
 2. Jeden autor może złożyć tylko jedną pracę.
 3. Każda praca konkursowa musi być opatrzona następującymi informacjami: imię, nazwisko i klasa autora projektu.
 4. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
  1. zawieranie elementów kojarzących logo z biblioteką i SP 9 w Wejherowie,
  2. dowolna technika wykonania, np. praca plastyczna, grafika komputerowa, itp.
  3. niepowtarzalność i oryginalność,
  4. projekt łatwy do rozpoznania i zapamiętania,
 5. Praca musi być wykonana w całości samodzielnie, w przeciwnym wypadku zostanie zdyskwalifikowana.
 6. Przy ocenie prac jury będzie brać pod uwagę:
  1. pomysłowość,
  2. uniwersalność i funkcjonalność,
  3. walory graficzne i estetykę pracy.
 7. Opisane prace konkursowe należy składać do biblioteki szkolnej do dnia 28 lutego 2017r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15 marca 2017r.
 9. Wyniki konkursu i nazwisko zwycięzcy oraz wybrane przez jury prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 10. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda rzeczowa.

Aleksandra Kosmala – nauczyciel bibliotekarz

Dodaj komentarz