Młodzi czytelnicy

W kwietniu 2018 r. uczniowie klas I zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Nauczyciel bibliotekarz zapoznał ich z regulaminem biblioteki i czytelni. Opowiedział, jak „opiekować się” książką. Każdy uczeń otrzymał imienną kartę biblioteczną i wypożyczył wybraną przez siebie książkę. Ponadto pierwszoklasiści otrzymali kolorowe i pomysłowe zakładki, które wykonali dla nich starsi koledzy z klas czwartych. Dzięki nim, nie będą zaginać kartki w książce.

Życzymy przyjemnego czytania i częstego korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej.