Nasi uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej podczas zdalnego nauczania