Nowy projekt Erasmus+ w szkole

Dzięki staraniom grupy projektowej SP9 udało się zdobyć nowy projekt Erasmus+ dla naszej szkoły!

Projekt „Environmental Wars with Digital Games” to dwuletni projekt z udziałem 4 szkół (z Turcji, Portugalii, Włoch, Polski) i jednego stowarzyszenia pozarządowego z Turcji.

Projekt koncentruje się na zagadnieniach środowiskowych i digitalizacji, polegający na wymianie dobrych praktyk.

Główne cele projektu są następujące:

– wspieranie wykorzystania technologii cyfrowej na zajęciach

– rozwijanie umiejętności wykorzystania aplikacji edukacyjnych

– realizacja działań podnoszących świadomość ekologiczną

– zwiększanie świadomości międzykulturowej, komunikacji i równoważności uczuć

– zwiększenie wymiaru europejskiego w szkole poprzez rozwój komunikacji nauczycieli i integrację szkół

W ramach realizacji projektu, w terminie 21-24 marca 2022 r., odbyło się pierwsze transnarodowe spotkanie projektowe. Szkołę Podstawową nr 9 reprezentowały pani dyrektor Olga Tomaszewska, oraz nauczycielki Marta Dettlaff i Anna Korzonek. Mobilność odbyła się w kraju koordynatora projektu – w Portugalii. W ramach lepszego poznawania się partnerów, każda szkoła przedstawiła prezentacje dotyczące swojego kraju, miasta, regionu, szkoły, systemu edukacji i realizowanych projektów. W kolejnych dniach, uczestnicy spotkania skupili się na planowaniu kolejnych kroków realizacji projektu, rozdzielaniu zadań pomiędzy partnerów, ustalaniu terminów dalszych spotkań.

Podczas wizyty mieliśmy też możliwość zwiedzenia szkoły gospodarzy i goszczenia na wielu ciekawych lekcjach. Duże wrażenie zrobił na nas przygotowany specjalnie na nasz przyjazd występ artystyczny traktujący o wartościach ekologicznych. Nauczyciele z portugalskiej szkoły dali nam również okazję do zapoznania się z ich kulturą i dziedzictwem narodowym – stylem muzycznym Fado oraz Cante.

Kolejnym punktem w realizacji projektu „Environmental Wars with Digital Games” będzie wizyta nauczycieli i uczniów z krajów partnerskich w Wejherowie. Miejmy nadzieję, że będzie równie owocna!