Ogłoszenia

13 października obowiązuje strój galowy, natomiast 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Dodaj komentarz