Ogólnopolski projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję”

Uczniowie naszej szkoły w ramach lekcji języka niemieckiego uczestniczą w Ogólnopolskim projekcie „Zaproś mnie na swoją lekcję”. Dokładne informacje znajdują się w zakładce Z życia szkoły – klasy VII-VIII oraz Innowacje.