Powitanie nowego roku szkolnego

We wtorek 1 września 2020 roku rozpoczął się kolejny rok szkolny. Zgodnie z procedurą sanitarną  i harmonogramem zajęć uczniowie powitali szkołę w swoich klasach, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami. Na zajęciach omówiono  zasady bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły oraz procedury wynikające z zagrożenia Covid – 19. Wychowawcy klas przypomnieli również  regulamin  wystawiania oceny z zachowania, zasady usprawiedliwiania nieobecności, zasady obowiązujące  podczas nauczania zdalnego (lekcji online) oraz bezpieczne korzystanie z Internetu. Wychowawcy przypomnieli również o zakazie korzystania z telefonów na terenie szkoły.

1 września to również rocznica wybuchu II Wojny Światowej, dlatego też delegacja uczniów złożyła kwiaty pod pomnikiem nauczycieli i pracowników oświaty poległych w czasie działań wojennych i w miejscach kaźni hitlerowskich w latach 1939-1945.

Rozpoczynający się rok szkolny  nie będzie typowym rokiem,  ale mimo wielu zmian i restrykcji sanitarnych życzymy wszystkim samych sukcesów, wiele życzliwości i wytrwałości na kolejnych dziesięć miesięcy nauki i pracy.