Próbny egzamin ośmioklasisty

Dla uczniów klas ósmych bieżący rok szkolny jest ostatnim rokiem nauki na tym poziomie edukacyjnym. Zanim opuszczą mury szkoły, będą musieli zmierzyć się z egzaminem ośmioklasisty, który pozwoli na określenie zakresu ich wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w szkole podstawowej. Wszyscy wiemy, że egzamin to spory stres, więc żeby był mniejszy, w dniach 20 – 22 listopada 2019r. uczniowie klas ósmych przystąpili do próbnych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wyniki tego egzaminu pozwolą również na zweryfikowanie poziomu ich wiedzy oraz umiejętności, wyznaczając tym samym ewentualne obszary działań  pogłębiających, bądź utrwalających opanowany materiał.