Przeciw uzależnieniom

W środę 19 lutego w klasach VI-VIII odbył się Dzień Przeciwdziałania Uzależnieniom, którego celem było propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia. Każda klasa przygotowała 10 zasad zdrowego życia w formie plakatu. Uczniowie klas szóstych zaprezentowali profilaktykę nadużywania alkoholu, klasy siódme  – profilaktykę bezpiecznych relacji z innymi  i świadome wyznaczanie swoich granic, a klasy ósme przygotowały plakaty poświęcone tematyce profilaktyki sięgania po narkotyki i dopalacze. Na każdym poziomie klas jury wybrało najciekawszy plakat, za który klasa otrzymała dodatkowe punkty. Najlepszym plakatem szóstoklasistów okazał się plakat klasy VI d, wśród klas siódmych zwyciężył plakat klasy VII d, a w klasach ósmych wygrała klasa VIII d. Reprezentanci klas uczestniczyli także w konkursie  wiedzy o profilaktyce uzależnień. Po  zsumowaniu wszystkich punktów ponownie klasa VI d uzyskała najwyższą lokatę, w klasach siódmych zwyciężyła klasa VII c, a największą ilość punktów wśród klas ósmych uzyskała klasa VIII d.  W trakcie konkursu o uzależnieniach okazało się, że nasi uczniowie mają duży zasób wiedzy na temat profilaktyki uzależnień. Wierzymy, że w ich życiu praktyka jest co najmniej równa teorii.