Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna dotycząca organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym odbędzie się 29 sierpnia 2018 r. o godz. 14.00 w budynku na os. 1000-lecia PP 15 (Wejherowo).