klasa VII dwujęzyczna – dokumenty

Lista kandydatów przyjętych do klasy VII dwujęzycznej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy VII dwujęzycznej

Lista kandydatów do klasy VII dwujęzycznej, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych – 24.06.2020