Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

KLASY VII-VIII

W piątek 29 kwietnia 2022 r. uczniowie naszej szkoły spotkali się w szkolnej auli na uroczystym apelu, podczas którego, oprócz przypomnienia okoliczności uchwalenia konstytucji,  wysłuchali najpiękniejszych wierszy poświęconych ojczyźnie i szeroko pojętemu patriotyzmowi oraz obejrzeli taniec z flagą.

Konstytucję 3 Maja uchwalono na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku. Jej zadaniem było zlikwidowanie wad systemu politycznego Rzeczypospolitej, który był oparty na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną. Ograniczyła też w znaczącym stopniu demokrację szlachecką poprzez odebranie prawa głosu i decydowania  w sprawach państwowych szlachcie nie posiadającej ziemi (gołocie). Konstytucja zrównała polityczne prawa mieszczan i szlachty, a chłopi  zyskali  ochronę państwa, co złagodziło największe nadużycia pańszczyzny. Ustawa zniosła też liberum veto.

W 1918 roku rocznica uchwalenia konstytucji została uznana za święto narodowe uchwałą z 29 kwietnia 1919 roku. Święto zniesiono ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku. Do kalendarza świąt państwowych   powróciło  6 kwietnia 1990 roku. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w nowożytnej Europie i drugiej na świecie Ustawy Rządowej  to polskie święto narodowe.

KLASY IV-VI

UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

Witaj majowa jutrzenko,

świeć naszej polskiej krainie,

uczcimy ciebie piosenką,

która w całej Polsce słynie.

231 lat temu, 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

W piątek 29 kwietnia 2022 r. w naszej szkole było uroczyście, a to za sprawą klas szóstych, które postanowiły uczcić rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas akademii widzowie wysłuchali patriotycznych wierszy   i tekstów historycznych przygotowanych przez klasę VI B. Następnie uczniowie wszystkich szóstych klas odśpiewali Mazurek Trzeciego Maja.

Nad całością czuwała pani Marta Dettlaff.