Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Pachnie siano, koniczyna, babie lato z wiatrem leci
dzisiaj wrzesień list zaczyna, ciepły list do wszystkich dzieci.

Chcę wam życzyć na początek, by nauka szła jak z płatka,
żeby było tyle piątek ile pszczół na polnych kwiatkach.
Żeby pochwał było tyle, ile szyszek w gęstym borze.
Żeby w szkole było milej, niż nad rzeką, niż nad morzem.
Długopisy, wieczne pióra niechaj piszą mądrze, ładnie
I niech skrzypią tak jak żuraw kiedy błąd się gdzieś zakradnie.

 

Taki list napisał wrzesień do dzieci. Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego przywitali dzień 1 września z wielkim entuzjazmem i nadzieją na normalność. Pierwszy dzwonek jest zapowiedzią nowych wrażeń, nowych znajomości i przyjaźni,  dużej dawki umiejętności i wiedzy oraz wielu  innych doświadczeń, które zainspirują nas do różnorodnych działań. Wszyscy uzbrojeni w maseczki i dobre humory spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach. Niektórzy bardzo przejęci, a niektórzy trochę zaspani, ale wszyscy z nowymi marzeniami, żeby nauka szła jak z płatka.

Pierwszoklasiści odważnie przekroczyli mury budynku szkoły, który teraz stanie się ich drugim domem. Nie mogli się doczekać, aby pochwalić się przed kolegami i koleżankami nowymi piórnikami i przyborami szkolnymi.

Podczas spotkań z wychowawcami uczniowie zostali zapoznani z procedurami obowiązującymi  w szkole podczas epidemii, regulaminem zajęć online, zasadami bezpiecznej drogi do i ze szkoły, zasadami usprawiedliwiania nieobecności, zasadami korzystania z telefonu i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz z  regulaminem porządkowym. Uczniowie poznali również warunki i zasady oceniania zachowania oraz Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania. Wszystkie działania odbyły się w reżimie sanitarnym.

Pamiętamy, że 1 września to również tragiczna data w historii Polski – tego dnia  obchodziliśmy  82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Społeczność naszej szkoły uczciła pamięć bohaterów tych wydarzeń minutą ciszy. Przedstawiciele klas starszych złożyli kwiaty pod pomnikiem  nauczycieli i pracowników oświaty powiatu wejherowskiego poległych w czasie II wojny światowej.

W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły dyrekcja życzy samych sukcesów i satysfakcji z nauki oraz  pracy.

                                                           Uczniowie – powodzenia!

budynek szkoły – os. 1000lecia PP 15

budynek szkoły – ul. Sobieskiego 300