Samorząd Uczniowski

Dnia 16.września 2022r w budynku naszej szkoły przy ul. Sobieskiego 300 odbyły się prezentacje kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie przedstawiali swoje pomysły w formie prezentacji multimedialnej oraz zachęcali do głosowania. Po ich wystąpieniach odbyło się tajne głosowanie do Samorządu Uczniowskiego (uczniowie klas VI-VIII otrzymali karty do głosowania). Głosowano również na nauczycieli, którzy będą opiekunami Samorządu.
W wyniku głosowania w  roku szkolnym 2022/2023 Samorząd Uczniowski będą reprezentowały następujący uczniowie:
Przewodnicząca :Martyna Miotk ,klasa 8 c
Zastępcy : Aleksandra Burchardt,klasa 8 h
Laura Lewińska, klasa 8 h
Członek: Wiktor Świechowski, klasa 7 d
Opiekunowie Samorządu : Jolanta Sępioł, Marta Dettlaff, Izabela Grzenkowicz, Bogdan Kruwelski