Ślubowanie klas I

Ślubowanie klas I

29 września 2021 r. w dniu obchodów Dnia Patrona Szkoły odbyło się ślubowanie uczniów z klas I. Tego dnia stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Podczas tej uroczystości obecni byli też rodzice uczniów oraz zastępca prezydenta miasta – pan Arkadiusz Kraszkiewicz oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Liliana Breen.

klasa I a

klasa I b

klasa I c

klasa I d

klasa I e