ŚLUBOWANIE KLAS I

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole, jak kochać ojczyznę,
 jak dla niej pracować, kiedy dorosnę!
Będę starał się być dobrym kolegą”.
Ślubuję !

Powyższe tak ważne słowa ślubowania, wypowiedziały dzieci ze wszystkich klas pierwszych naszej szkoły.
9 października 2020 r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość ślubowania   i pasowania pierwszoklasistów. Ze względu na trwającą pandemię ślubowanie zostało podzielone na pięć tur. W tym dniu uczniowie nie mieli zajęć dydaktycznych. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówieniu Pani Dyrektor Olgi Tomaszewskiej, a także krótkiej części artystycznej w wykonaniu dzieci, rozpoczęto ceremonię ślubowania. Pierwszaki okazały hołd naszemu patronowi, składając kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Na pamiątkę tego bardzo ważnego dnia, uczniowie otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki przygotowane przez Rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom GRATULUJEMY i życzymy wielu sukcesów w nauce. Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina.