Menu, odpłatność

Obiady będą wydawane od 6 września 2021 r.

Obiady dla uczniów klas VII-VIII będą wydawane od 13 września 2021 r.

ODPŁATNOŚĆ

Odpłatność za obiady w wrześniu dla klas „O” – VI wynosi 53,20 zł.

Odpłatność za obiady w wrześniu dla klas VII – VIII wynosi 39, 20 zł.

NUMER KONTA, NA KTÓRY NALEŻY WPŁACAĆ ZA OBIADY:
89 1160 2202 0000 0001 0171 8834

TYTUŁEM: OBIADY ZA MIESIĄC …………………. 2021 (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASA).
PRZYPOMINAMY: PŁATNOŚĆ DO 10-GO KAŻDEGO MIESIACA.

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie należy skontaktować się pod nr telefonu
klasy 0-VI  – 537 659 493

klasy VII – VIII  –   (58) 672 25 49

MENU -20-24 września 2021 r.

 

POWRÓT