Edukacja wczesnoszkolna

Dzień Patrona szkoły w klasach młodszych

29 września co roku, jest wyjątkowym czasem dla szkolnej społeczności, to właśnie tego dnia obchodzimy święto patrona naszej szkoły Generała Józefa Wybickiego. Z tej okazji uczniowie klas II a oraz II e pod czujnym okiem wychowawców Jolanty Dębskiej oraz Anny Michalskiej przygotowali apel mający upamiętnić jego zasługi.

Klasy I

Uroczyste ślubowanie

Dnia 29 września 2022 roku o godzinie 14.00 odbyło się w naszej szkole Ślubowanie klas I . Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: vice prezydent miasta Wejherowa Pan Arkadiusz Kraszkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Lilianna Breen, Pani Justyna Ostrowska radna miasta, Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Pan Zenon Hinca, Dyrekcja szkoły, Rodzice i nauczyciele. Powitano klasy pierwsze wraz z ich wychowawcami. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. W uroczystym ślubowaniu wszyscy pierwszoklasiści przyrzekali, że będą dobrymi uczniami, kolegami i Polakami. Nad występem młodych artystów z klas III d i e czuwały Panie: Anna Chodak i Monika Szeląg.

 

I a

I b

I c

I d

I e

Złożenie kwiatów pod portretem Józefa Wybickiego

ZUMBA Kids

Dnia 20 września 2022 roku uczniowie klas młodszych uczestniczyli w pokazie tańca ZUMBA Kids. Wszyscy bawili się wspaniale.

Akcja Sprzątanie Świata

Dnia 19.09.2022r. uczniowie klasy I B, zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki, uczestniczyli w akcji ,, Sprzątanie Świata’’, której głównym celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły oraz posadziły drzewka. Czynny udział w tym przedsięwzięciu umożliwił uczniom zapoznanie się z praktyczną stroną dbałości o nasze wspólne środowisko.

Spektakl ekologiczno – edukacyjny 

Dnia 13 września 2022 roku uczniowie klas młodszych udali się do WCK na spektakl ekologiczno- edukacyjny: ,,Alladyn: na ratunek światu’’. Dzieci zaznajomiły się z pojęciem niskiej emisji energii , smogu i jego szkodliwości. Poszerzyły wiedzę na temat segregacji odpadów i znaczenia właściwego gospodarowania nieczystościami.

Apele porządkowe w klasach młodszych

7 września 2022 r. dla klas młodszych odbyły się apele porządkowe.

Pani Dyrektor Olga Tomaszewska przypomniała ważne kwestie związane z bezpiecznym i kulturalnym zachowaniem w szkole. Należą do nich przede wszystkim:

– bezpieczne poruszanie się po korytarzach szkoły: nie wolno biegać, przepychać się, potrącać innych;

– dbanie o porządek i czystość wokół siebie, prawidłowe zachowanie w toaletach szkolnych;

– kulturalne zachowanie wobec wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz wobec koleżanek i kolegów.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/ 2023 

Dnia 1 września 2022 roku nastąpiło rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23.