Sukces uczennic  języka kaszubskiego

Sukces uczennic  języka kaszubskiego.

Dnia 21 października  2020 roku w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie odbyły  się  eliminacje miejskie do konkursu „Rodnô Mòwa”. Konkurs popularyzuje literaturę, tradycję i folklor kaszubski.

Uczestników oceniało jury: Grażyna Wirkus, Eugenia Konkol i Radosław Kamiński.

Nagrody wręczyli laureatom zastępca prezydenta Wejherowa ds. Społecznych i ekonomicznych Arkadiusz Kraszkiewicz i Mirosław Gaffka, prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Zofia Żmich i Alicja Maciejewska /klasa III C/ oraz Pola Gołąbek /klasa VI A/.

W kategorii kl.I-III pierwsze miejsce zajęła Zofia Żmich, a drugie miejsce Alicja Maciejewska.

W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Pola Gołąbek.

Uczennice przygotowała p. H.Groth

Serdecznie gratulujemy!