W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück

17 marca 2022 roku w gdańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej  odbyły się wojewódzkie eliminacje do konkursu recytatorskiego  W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień więźniarek byłego KL Ravensbrück, zapoznanie z losami więźniarek, aby pamięć o ich martyrologii przetrwała w pamięci kolejnych pokoleń, uczenie świadomego odbioru kultury, zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą a życiem kraju i narodu, propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości do Ojczyzny, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz kulturę słowa, promowanie utalentowanej młodzieży, wymiana doświadczeń nauczycieli oraz uczniów z różnych regionów kraju.

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Stowarzyszenie Rodzina więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz miasto Ruda Śląska. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do uczniów klas ósmych. Główną nagrodą dla każdego finalisty oraz jego opiekuna  jest wyjazd do Niemiec – Miejsca Pamięci i Przestrogi KL Ravensbrück.

W wojewódzkich eliminacjach wzięło udział troje naszych uczniów: Wiktoria Barcz (kl. 8I), Wojciech Mróz (kl. 8I), Piotr Zakrzewski (kl. 8H). Każdy z uczestników recytował fragment prozy oraz jeden utwór poetycki. Miło nam poinformować, że Wojtek Mróz jest jednym ze zwycięzców eliminacji i na początku kwietnia pojedzie na galę finałową do Rudy Śląskiej,  a pod koniec tego miesiąca na wycieczkę do Niemiec. Należy dodać, że wszyscy nasi uczniowie poświęcili  wiele czasu i energii na przygotowania do konkursu, a nauczycielami, którzy przygotowali teksty i pracowali nad rozwijaniem umiejętności recytatorskich  oraz ogólnym wyrazem artystycznym są panie Barbara Pawłowicz i Sabina Podolska.