Wieczór Niepodległości

Tradycyjnie w naszej szkole w przededniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie klas piątych pod kierunkiem wychowawców przygotowali program artystyczny. Uroczystość rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem (Dyrekcja szkoły, Uczniowie i Rodzice)  4 zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”. Podczas montażu słowno-muzycznego każda klasa odśpiewała jedną pieśń patriotyczną. W repertuarze znalazły się: Marsz Pierwszej Brygady, Szara Piechota, Wojenko, wojenko, O mój rozmarynie. Wieczornicę  zakończyło wspólne odśpiewanie „Roty”.

To był bardzo piękny wieczór, który wprowadził nas w podniosły nastrój świętowania jednego z najważniejszych dni w historii naszego narodu.