Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

W miesiącu kwietniu w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej uczniowie klas VIII brali udział w:

  1. zajęciach w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku
  2. wycieczce do Muzeum II Wojny Światowej
  3. grze miejskiej „Śladami ofiar Piaśnicy w Wejherowie” zorganizowanej przez IPN
  4. wycieczce do Muzeum Stutthof w Sztutowie

1. Zajęcia w Instytucie Pamięci Narodowej

13 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 8i pojechali do  Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Uczestniczyli tam w zorganizowanych dla nich  prelekcjach  na temat obozu koncentracyjnego Stutthof  oraz sytuacji Żydów podczas II wojny światowej.

Zajęcia prowadził pan Bartosz Januszewski, pracownik IPN. Uczniowie  poznali genezę obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem historii i funkcjonowania jedynego działające przez cały okres wojny obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Prelekcję wzbogacały materiały ikonograficzne i źródła pisane. Po prelekcji uczniowie w oparciu o  kserokopie pocztówek, wierszy wykonanych przez więźniów próbowali znaleźć sens ich tworzenia.

Z  pokazu z licznymi materiałami faktograficznymi, zdjęciami i wzbogaconego podkładem głosowym na temat Żydów polskich uczniowie dowiedzieli się, co to shoah (zagłada), holocaust, na czym polegały i jak przebiegały na ziemiach polskich.

Zajęcia były interesujące, a przedstawiona problematyka z pewnością ułatwi uczniom zrozumienie tej trudnej tematyki podczas zwiedzania w najbliższym czasie  obozu koncentracyjnego Stutthof.

2. Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej

Miesiąc Pamięci Narodowej jest dla uczniów klas ósmych naszej szkoły okazją do odwiedzenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Ogromne wrażenie na młodzieży zrobiły zgromadzone tam eksponaty   z czasów wojny i okupacji. Aby bardziej zgłębić historię tych okrutnych czasów, uczniowie wypełniali kartę pracy, która pozwoliła im utrwalić zdobytą wiedzę. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że miejsce to powinno być – szczególnie w obecnej sytuacji – przypomnieniem i przestrogą.

klasa 8b i 8f

klasa 8d i 8e – 26.04.2022 r.

3. Gra miejska „Śladami ofiar Piaśnicy w Wejherowie”

Dnia 25 kwietnia 2022 r. uczniowie z klasy VIII i oraz VIII f i VIII d  pod opieką nauczycieli i pracownika IPN – pani Izabeli Brzezińskiej uczestniczyli w grze miejskiej przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku pod tytułem „Śladami ofiar Piaśnicy w Wejherowie”. Uczniowie z planem miasta w ręce szukali zaznaczonych punktów.  Po dojściu do odpowiedniego miejsca mogli rozwiązać zadanie z karty pracy. Odwiedzili m.in. „Wejherowskie Powązki”, gdzie m.in.  odnaleźli grób zamordowanego w Piaśnicy wójta gminy Wejherowo-Wieś Edwarda Łakomego.

4.Wycieczka do Muzeum Stutthof w Sztutowie

Dnia 27 kwietnia 2022 r. uczniowie z klasy VIII i oraz VIII d pojechali na wycieczkę do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Stutthof był pierwszym i najdłużej istniejącym obozem koncentracyjnym, który powstał w czasie II wojny świtowej.  Obóz funkcjonował od 2 września 1939 r. do 9 maja 1945 r. – istniał tyle dni, ile trwała II wojna światowa w Europie. Przeszło przez niego 110 tysięcy ludzi pochodzących z 28 państw. W wyniku eksterminacji bezpośredniej i pośredniej zginęło 65 tysięcy więźniów. W 1962 r. na terenie obozu powstało Państwowe Muzeum Stutthof, obejmujące zachowaną część budynków i wyposażenia.

Podczas pobytu w muzeum uczniowie obejrzeli filmy dokumentalne o obozie, jego wyzwoleniu, a następnie z przewodnikiem muzeum zwiedzili obóz. Po przejściu przez bramę obozową zwiedzili baraki, w których obecnie znajduje się m.in. dawne wyposażenie baraków np. sala szpitalna, łaźnia, a także plansze z informacjami dotyczącymi funkcjonowania obozu, makietę obozu, zdjęcia więźniów, wykonywane przez nich prace, kartki pocztowe. Uczniowie zobaczyli krematorium, w którym minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy zginęli.  Podczas zwiedzania pan przewodnik przedstawił historię obozu od powstania poprzez ”marsz śmierci” aż do wyzwolenie 9 maja 1945 r., a także opowiadał o trudach życia obozowego.