ZAJĘCIA DLA RODZICÓW – LUTY

18.02.2020 Zespół projektowy Erasmus+ zorganizował warsztaty dla rodziców, których dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 9.  Przedmiotem badania były bariery komunikacyjne i potrzeby dziecka. Rodzice podzieleni na grupy wzięli udział w kilku zajęciach.

Podczas jednego z zadań uczestnicy otrzymali zdjęcia dzieci w różnych sytuacjach. Poproszono ich, aby określili potrzeby i oczekiwania dziecka oraz zastanowili się, kto powinien je zaspokoić.

Inne działanie obejmowało dyskusję na temat tego, czym jest zdrowe środowisko szkolne i jakie są sposoby jego uzyskania.

Rodzice zostali również poproszeni o przywołanie swoich pozytywnych i negatywnych wspomnień z dzieciństwa o członkach rodziny.

Wyżej wymienione działania zostały wykorzystane w celu zapewnienia, że dorośli, wykorzystując empatię, są świadomi potrzeb dzieci.

Druga część warsztatów dotyczyła pojęcia barier komunikacji werbalnej i werbalnej oraz komunikacyjnej. Rodzice otrzymali opaski ze wskazówkami, jak komunikować się z każdym z nich. Uczestnicy zostali poproszeni o omówienie różnych tematów zgodnie z podanymi wskazówkami. Pod koniec działalności rodzice zostali poproszeni o zidentyfikowanie barier komunikacji, a także o wymienienie czynników sprzyjających dobrej komunikacji.