ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z KLAS I-III i VIII

ZARZĄDZENIE NR 10/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr  9 w Wejherowie z dnia 20 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla uczniów klas I-III   Szkoły Podstawowej  nr 9 w Wejherowie

Załącznik nr 1 – Procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii dla uczniów klas I-III  Szkoły Podstawowej nr 9

Załącznik nr 2 – Wniosek o organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 9 w Wejherowie w czasie trwania pandemii Covid-19

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr  9 w Wejherowie z dnia 20 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie biorących udział  w konsultacjach lub zajęciach rewalidacyjnych

Załącznik nr 1 – Procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 biorących udział  w konsultacjach lub zajęciach rewalidacyjnych

Załącznik nr 2 – Wniosek o organizację zajęć rewalidacyjnych/ konsultacji  w Szkole Podstawowej nr 9  w Wejherowie w czasie trwania pandemii Covid-19