ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w sprawie wprowadzania procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9  z dnia 6 maja 2020 roku

Załącznik nr 1   – Procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii  dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie

Załącznik nr 2 – Wniosek o opiekę nad dzieckiem w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie w czasie trwania pandemii COVID-19