Zajęcia w Instytucie Pamięci Narodowej

13 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 8i pojechali do  Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Uczestniczyli tam w zorganizowanych dla nich  prelekcjach  na temat obozu koncentracyjnego Stutthof  oraz sytuacji Żydów podczas II wojny światowej.

Zajęcia prowadził pan Bartosz Januszewski, pracownik IPN. Uczniowie  poznali genezę obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem historii i funkcjonowania jedynego działające przez cały okres wojny obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Prelekcję wzbogacały materiały ikonograficzne i źródła pisane. Po prelekcji uczniowie w oparciu o  kserokopie pocztówek, wierszy wykonanych przez więźniów próbowali znaleźć sens ich tworzenia.

Z  pokazu z licznymi materiałami faktograficznymi, zdjęciami i wzbogaconego podkładem głosowym na temat Żydów polskich uczniowie dowiedzieli się, co to shoah (zagłada), holocaust, na czym polegały i jak przebiegały na ziemiach polskich.

Zajęcia były interesujące, a przedstawiona problematyka z pewnością ułatwi uczniom zrozumienie tej trudnej tematyki podczas zwiedzania w najbliższym czasie  obozu koncentracyjnego Stutthof.